lagen.nu

Underrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Underrätt är en domstol som dömer i första instans. I allmänhet avses tingsrätt och förvaltningsrätt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Underrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation