Underrätt

Underrätt är en domstol som dömer i första instans. I allmänhet avses tingsrätt och förvaltningsrätt.