Uppbördslagen

Uppbördslagen (1953:272) upphävdes 1997, och ersattes av bestämmelser i skattebetalningslagen.