lagen.nu

Uppsikt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Uppsikt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Uppsikt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt trots att uppsiktsbeslut inte är överklagbara enligt 14 kap. utlänningslagen. Tillika fråga om migrationsdomstol, som är...
MIG 2008:23: Grund för verkställighetsförvar föreligger när det finns anledning att anta att utlänningen kommer att hålla sig undan. Vid sådan bedömning behöver ett undanhållande inte bestå i ett konkret försök...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation