Utbud

Uppmaning att lämna anbud som inte är bindande för den som avger det.

Se avtalslagen9 § och anbud.