Utomobligatoriskt skadestånd

Skadestånd som utgår när inget kontrakt finns mellan skadevållare och skadelidande.

Motsats till inomobligatoriskt skadestånd.