Verksamhetsfallet

Arbetsgivaren beslutar om något som utgör en "viktigare förändring" av verksamheten, såsom arbetsbristuppsägning, tillsättande av ny chef, ändring av produktionsmetoder o.s.v.