Arbetsbrist

Relaterat till verksamheten, bygger på ekonomiska bedömningar.

Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, d.v.s. allt som hänför sig till själva organisationen och inte till enskilda arbetstagare. Eftersom arbetsgivaren själv leder och fördelar arbetet är det också denne som ensam gör dessa bedömningar. Arbetsdomstolen ifrågasätter så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar. Notera att arbetsbrist alltså inte nödvändigtvis förutsätter någon egentlig brist på arbete.