Vindikationstalan

Den rätmätiga ägarens återkrav på fast eller lös egendom som denne blivit av med.