Fast egendom

Begreppet fast egendom förklaras i 1 kap. 1 § jordabalken. Där anges att fast egendom är jord.

Med jord menas de delar av jordytan som ingår i det svenska territoriet. Inte bara jordytan utan även träd och växter, vattentäckta områden, luftrummet ovan marken, och det som finns under jordytan ingår i begreppet jord. Fast egendom kan åsyfta dels ett konkret fysiskt objekt och dels äganderätt till ett sådant objekt.

Till fast egendom räknas också tillbehör till fastighet, se JB 2 kap.

För att veta vad som ska ingå i ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på om ett föremål ska anses vara fast egendom eller lös egendom.