lagen.nu

Vittnesplikt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vittnesplikt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vittnesplikt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2005 s. 76: Fråga om tillämpning i resningsärende av bestämmelsen om editionsföreläggande i 38 kap. 8 § rättegångsbalken jämförd med 36 kap. 5 § samma balk.
NJA 2007 s. 874: Fråga om den som åberopats som vittne skall anses vara part närstående i den mening som avses i 36 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken och därmed undantagen från vittnesplikten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation