BOLFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Patentombudsnämndens föreskrifter (2011:1) om avläggande av kunskapsprov för auktorisation

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Utgivare: Peter Källenfors

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Föreskrifter om ändring i

Patentombudsnämndens föreskrifter ( 2011:1 )

om avläggande av kunskapsprov för

auktorisation;

beslutade den 26 augusti 2014

PATENT

OMBUDS

NÄMNDEN

BOLFS 2014:1

Utkom från hycket

2004-11-25

Patentombudsnämnden föreskriver med stöd av 20 § förordningen

(2010: 1053) om auktorisation av patentombud att Patentombudsnämndens

föreskrifter (BOLFS 2011: 1) om avläggande av kunskapsprov för

auktorisation ska ha följande lydelse beträffande 2 §.

2 § Avgiften för avläggande av den svenska juridiska delen av kunskaps­

provet är 6 000 kr. Avgift för avläggande av den tekniska delen av

kunskapsprovet är 12 000 kr.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2014.

På Patentombudsnämndens vägnar

KARIN LINDELL

Christina Wikström