DIFS 1998:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289)

Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Leif Lindgren

DIFS 1998:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande

av vissa föreskrifter om personregister enligt

datalagen (1973:289) ;

beslutade den 8 september 1998.

Datainspektionen föreskriver med stöd av 14 § dataförord-

ningen (1982:480) att följande föreskrifter skall upphöra att

gälla den 24 oktober 1998:

1. föreskrifter (DIFS 1979:2) om vissa löne- och personal-

register (förenklat ansökningsförfarande),

2. föreskrifter (DIFS 1979:3) om vissa kund- och leverantörsre-

gister m.fl. (förenklat ansökningsförfarande),

3. föreskrifter (DIFS 1980:3) om vissa hyresregister (förenklat

ansökningsförfarande),

4. föreskrifter (DIFS 1981:1) om vissa medlemsregister

(förenklat ansökningsförfarande),

5. föreskrifter (DIFS 1982:2) om skyldigheten att underrätta

enskild enligt 10 § datalagen (1973:289, omtryckt 1982:446),

6. föreskrifter (DIFS 1984:1) om skyldigheten för försäkrings-

inrättningar att gallra personregister avseende skade- och

personförsäkringar enligt datalagen (1973:289),

7. föreskrifter (DIFS 1993:4) om tillämpningen av datalagen

(1973:289) vid ändrad organisation inom kommuner och

landsting i vissa fall,

8. föreskrifter (DIFS 1995:1) om innehållet i ansökan om

tillstånd enligt datalagen (1973:289), m.m.,

9. föreskrifter (DIFS 1995:3) för församlingsregister och

ministerialböcker i Svenska kyrkans verksamhet,

10. föreskrifter (DIFS 1995:4) för vissa personregister i statlig

och landstingskommunal forskningsverksamhet,

11. föreskrifter (DIFS 1995:5) för vissa personregister i

kommunal verksamhet,

12. föreskrifter (DIFS 1995:6) för vissa direktreklamregister,

13. föreskrifter (DIFS 1996:2) för vissa tillståndspliktiga

personregister i försäkringsrörelse,

14. föreskrifter (DIFS 1996:3) om protokollsregister hos

kommuner och landsting,

15. föreskrifter (DIFS 1996:5) för uppdragsregister i advokat-

verksamhet,

16. föreskrifter (DIFS 1996:6) för personregister över

nämndemän, särskilda ledamöter och jurymän,

17. föreskrifter (DIFS 1996:7) för domstolars personregister

över tolkar,

18. föreskrifter (DIFS 1997:1) för vissa personregister i skolverk-

samhet,

19. föreskrifter (DIFS 1997:5) för vissa personregister för statis-

tikändamål, och

20. föreskrifter (DIFS 1997:7) för personregister på webbsidor.

De upphävda föreskrifterna skall dock fortfarande gälla i fråga

om sådana personregister för vilka bestämmelserna i datalagen

(1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).

AnIthA BonDeStAm

Ulf Widebäck

Pris: 25 kr, inklusive moms.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Leif Lindgren

DIFS 1998:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande

av vissa föreskrifter om personregister enligt

datalagen (1973:289) ;

beslutade den 8 september 1998.

Datainspektionen föreskriver med stöd av 14 § dataförord-

ningen (1982:480) att följande föreskrifter skall upphöra att

gälla den 24 oktober 1998:

1. föreskrifter (DIFS 1979:2) om vissa löne- och personal-

register (förenklat ansökningsförfarande),

2. föreskrifter (DIFS 1979:3) om vissa kund- och leverantörsre-

gister m.fl. (förenklat ansökningsförfarande),

3. föreskrifter (DIFS 1980:3) om vissa hyresregister (förenklat

ansökningsförfarande),

4. föreskrifter (DIFS 1981:1) om vissa medlemsregister

(förenklat ansökningsförfarande),

5. föreskrifter (DIFS 1982:2) om skyldigheten att underrätta

enskild enligt 10 § datalagen (1973:289, omtryckt 1982:446),

6. föreskrifter (DIFS 1984:1) om skyldigheten för försäkrings-

inrättningar att gallra personregister avseende skade- och

personförsäkringar enligt datalagen (1973:289),

7. föreskrifter (DIFS 1993:4) om tillämpningen av datalagen

(1973:289) vid ändrad organisation inom kommuner och

landsting i vissa fall,

8. föreskrifter (DIFS 1995:1) om innehållet i ansökan om

tillstånd enligt datalagen (1973:289), m.m.,

9. föreskrifter (DIFS 1995:3) för församlingsregister och

ministerialböcker i Svenska kyrkans verksamhet,

10. föreskrifter (DIFS 1995:4) för vissa personregister i statlig

och landstingskommunal forskningsverksamhet,

11. föreskrifter (DIFS 1995:5) för vissa personregister i

kommunal verksamhet,

12. föreskrifter (DIFS 1995:6) för vissa direktreklamregister,

13. föreskrifter (DIFS 1996:2) för vissa tillståndspliktiga

personregister i försäkringsrörelse,

14. föreskrifter (DIFS 1996:3) om protokollsregister hos

kommuner och landsting,

15. föreskrifter (DIFS 1996:5) för uppdragsregister i advokat-

verksamhet,

16. föreskrifter (DIFS 1996:6) för personregister över

nämndemän, särskilda ledamöter och jurymän,

17. föreskrifter (DIFS 1996:7) för domstolars personregister

över tolkar,

18. föreskrifter (DIFS 1997:1) för vissa personregister i skolverk-

samhet,

19. föreskrifter (DIFS 1997:5) för vissa personregister för statis-

tikändamål, och

20. föreskrifter (DIFS 1997:7) för personregister på webbsidor.

De upphävda föreskrifterna skall dock fortfarande gälla i fråga

om sådana personregister för vilka bestämmelserna i datalagen

(1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).

AnIthA BonDeStAm

Ulf Widebäck

Pris: 25 kr, inklusive moms.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.