Dir. 2014:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 december 2011 kommittédirektiv om en modern säkerhetsskyddslag (dir. 2011:94). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 april 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2014.

(Justitiedepartementet)