Dir. 2018:78

Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 juni 2017 kommittédirektiv (dir. 2017:76) om behovet av ändringar i bl.a. lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2019.

(Miljö- och energidepartementet)