AD 2006 nr 102

Målet gällde skadestånd för brott mot jämställdhetslagen, förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Hotell och Restaurang Facket; Ristorante Mia Rosa Aktiebolag

Nr 102

Hotell och Restaurang Facket

mot

Ristorante Mia Rosa Aktiebolag i Trosa.

Målet gällde skadestånd för brott mot jämställdhetslagen, förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2006-11-01, målnummer A-133-2006

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson