AD 2007 nr 8

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Parter:

Industrifacket Metall; HM Teknik i Mälardalen

Nr 8

Industrifacket Metall

mot

HM Teknik i Mälardalen på Ekerö.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2007-01-24, målnummer A-39-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Emma Cardell