AD 2008 nr 103

Målet gällde brott mot 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Unionen; City Golf & Conference i Stockholm Aktiebolag

Nr 103

Unionen

mot

City Golf & Conference i Stockholm Aktiebolag i Stockholm.

Målet gällde brott mot 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-12-10, målnummer A-208-2008

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Marie-Louise Collin