AD 2008 nr 84

Målet gällde lönefordran och skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Utbildningssyndikatet av Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC; Lärje/Angered Idrottsförening

Nr 84

Utbildningssyndikatet av Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC i Göteborg

mot

Lärje/Angered Idrottsförening i Angered.

Målet gällde lönefordran och skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-10-29, målnummer A-209-2008

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg