AD 2008 nr 87

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Parter:

Fackförbundet SKTF; Norrtälje kommun

Nr 87

Fackförbundet SKTF

mot

Norrtälje kommun.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2008-11-05, målnummer A-199-2008

Ledamot: Carina Gunnarsson

Skreterare: Anne Lillieroth