NJA 2006 not 50

A.R. mot Justitiekanslern angående tjänstefel.

Den 30:e. 50. (B 4407-05) A.R. mot Justitiekanslern angående tjänstefel.

A.R. ansökte om stämning på Justitiekanslern.

HD:s beslut. Skäl. Det följer av 20 kap. 10 § 5 RB att A.R. inte är behörig att väcka en sådan talan mot Justitiekanslern som avses med stämningsansökan. Hans stämningsansökan skall därför avvisas.

Avgörande. HD avvisar A.R:s stämningsansökan.