NJA 2018 not 5

P.L. mot Q-park AB angående klagan i hovrätt över

Den 15:e. 5. (Ö 3244-17) P.L. mot Q-park AB angående klagan i hovrätt över

domvilla.

P.L. yrkade att HD skulle undanröja Lunds tingsrätts tredskodom den 31 maj

2017 i mål FT 1097-17.

Q-Park AB överlämnade till HD att pröva om tredskodomen skulle undanröjas.

HD , beslut på förslag av föredraganden : Skäl .

Bakgrund

1. P.L. ansökte om återvinning av en tredskodom avseende kontrollavgift vid

olovlig parkering. Handläggningen av målet återupptogs och tingsrätten kallade

till sammanträde för muntlig förberedelse den 31 maj 2017. Av kallelsen framgår

bl.a. att sammanträdet skulle inledas kl. 09.15 och att tredskodom kunde meddelas

mot P.L. om han inte närvarade.

2. Några dagar före sammanträdet kontaktade P.L. tingsrätten och begärde att

sammanträdet skulle flyttas fram. Dagen före sammanträdet fick han svar från

rättens ordförande. Ordföranden angav i meddelandet bl.a. att syftet med sammanträdet

”i morgon 31 maj 2017 kl. 13.00” inte var att avgöra målet. Ordföranden

påpekade även att kallelsen till sammanträdet gällde oförändrad. Senare

samma dag kontaktade P.L. tingsrätten och fick tillåtelse att närvara vid sammanträdet

per telefon. Han upplystes även vid detta tillfälle om att kallelsen gällde