RÅ 1994 not 438

Skrivelse från Riccardo R. i körkortsmål

Not 438. Skrivelse från Riccardo R. i körkortsmål. - I enlighet med vad som angavs i ett den 11 september 1992 dagtecknat ordningsföreläggande erkände Riccardo R. en hastighetsförseelse samma dag. Länsrätten i Göteborgs och Bohus län återkallade genom dom den 30 september 1992 hans körkort, eftersom han gjort sig skyldig till nämnda förseelse. Med hänsyn till att prövotid löpte förordnade länsrätten att han skulle avlägga nytt förarprov innan körkortet lämnades ut till honom. - I skrivelsen till Regeringsrätten yrkade Riccardo R. omprövning av länsrättens dom. Till stöd för yrkandet anförde han i huvudsak följande. Han hade haft körkort i tio år och körde ca 5 000 mil per år, vilket hade givit honom stor erfarenhet av bilkörning såväl praktiskt som teoretiskt. Att däremot "köra upp" på nytt var för en utländsk medborgare betydligt svårare, trots hjälp av tolk. I Göteborgs-Posten läste man nu att polisens mätutrustning inte varit till 100 procent tillförlitlig. Det föll sig naturligt att begära rättelse, eftersom körkortsåterkallelsen i hans fall medfört arbetslöshet. - Regeringsrätten (1994-06-23, Bouvin, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar upp Riccardo R:s skrivelse som en ansökan om resning. Vad Riccardo R. anfört utgör dock inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-06-08, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST