RÅ 1994 not 570

Ansökan av Kristina A. om resning i mål om disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade genom beslut den 29 mars 1993 Kristina A:s anmälan mot företagsläkaren Kristian K. utan åtgärd. Sedan Kristina A. överklagat beslutet ändrade Kammarrätten i Stockholm enligt dom den 15 september 1993 inte beslutet. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 29 juni 1994 inte prövningstillstånd. - Kristina A. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Dr. K. K. ställde felaktig diagnos och han ville inte göra vidare undersökningar. Specialist i allmänmedicin Dr. A. gjorde vidare undersökningar som framgår av läkarutlåtande den 11 november 1993

Not 570. Ansökan av Kristina A. om resning i mål om disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade genom beslut den 29 mars 1993 Kristina A:s anmälan mot företagsläkaren Kristian K. utan åtgärd. Sedan Kristina A. överklagat beslutet ändrade Kammarrätten i Stockholm enligt dom den 15 september 1993 inte beslutet. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 29 juni 1994 inte prövningstillstånd. - Kristina A. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Dr. K. K. ställde felaktig diagnos och han ville inte göra vidare undersökningar. Specialist i allmänmedicin Dr. A. gjorde vidare undersökningar som framgår av läkarutlåtande den 11 november 1993. - Regeringsrätten (1994-10-17, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Kristina A. anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-10-17, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST