RÅ 1995 not 101

Körkortsåterkallelse, ordningsföreläggande upphävt (bifall) / Bifall (körkortsåterkallelse, ordningsföreläggande upphävt)

Not 101. Ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län om resning i ett ärende ang. körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 16 maj 1994 Lill V:s körkort med en spärrtid om två månader på grund av att Lill V. enligt godkänt ordningsföreläggande gjort sig skyldig till att ej ha iakttagit stopplikt den 8 februari 1994. Sedan Lill V. överklagat domen beslöt Kammarrätten i Stockholm i dom den 1 juli 1994 att sätta ned spärrtiden till en månad. - I ansökningen yrkade länsstyrelsen att Regeringsrätten skulle bevilja resning i körkortsmålet och upphäva kammarrättens dom. Länsstyrelsen anförde därvid att Nacka tingsrätt genom slutligt beslut den 22 september 1994 undanröjt det ordningsföreläggande som legat till grund för domen. -Regeringsrätten (1995-03-20, Björne, Bouvin, Sjöberg): Det ordningsföreläggande som legat till grund för beslutet att återkalla Lill V:s körkort har numera upphävts. Skäl finns för att bevilja resning. - Regeringsrätten beviljar resning samt undanröjer kammarrättens och länsrättens domar. (fd II 1995-03-14, Falkenborn)

*REGI

*INST