RÅ 1995 not 70

Överklagande av Kent L. ang. villkorlig frigivning. -Kriminalvårdsnämnden (1994-07-18) fann att Kent L. inte kunde friges v id halva strafftiden och förordnade att villkorlig frigivning skulle ske först den 12 juli 1995

Not 70. Överklagande av Kent L. ang. villkorlig frigivning. -Kriminalvårdsnämnden (1994-07-18) fann att Kent L. inte kunde friges v id halva strafftiden och förordnade att villkorlig frigivning skulle ske först den 12 juli 1995. - Kent L. överklagade beslutet. - Regeringsrätten (1995-03-02, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Enligt 37 kap. 11 § brottsbalken får talan ej föras mot Kriminalvårdsnämndens beslut i fråga som avser villkorlig frigivning. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd III 1995-02-07, J.-E. Mattsson)

*REGI

*INST