RH 1993:15

I köpeskilling för fast egendom har innefattats ersättning för återförd avdragen mervärdeskatt. Stämpelskatt har beräknats på köpeskillingen inklusive denna ersättning.

Genom köpebrev av den 1 april 1992 sålde Riquma Fastighets AB i konkurs fastigheten Mörbylånga Möllstorp 3:7 till Svensk Byggplanering & Fastighets AB för en köpeskilling om 15 miljoner kr. Genom beslut den 30 juni 1992 beviljade inskrivningsmyndigheten i Kalmar domsaga lagfart och fastställde stämpelskatten till 450 000 kr.

Svensk Byggplanering & Fastighets AB överklagade inskrivningsmyndighetens beslut och anförde: På fastigheten bedrivs näringsverksamhet och i köpeskillingen ingick mervärdeskatt, s. k. intygsmoms, med 1378 899 kr. Det bokförda värdet på fastigheten är alltså köpeskillingen exklusive detta belopp. Intygsmomsen är återförd till bolaget. Stämpelskatt torde tas ut på köpeskillingen exklusive mervärdeskatt; annars har bolaget betalt "skatt på skatt".

Kammarkollegiet bestred ändring och anförde: Fastighetsägare som är mervärdeskatteskyldig för uthyrning av verksamhetslokal är skyldig att återföra avdragen mervärdeskatt om fastigheten säljs. Den ersättning säljaren vid köpet betingat sig härför måste anses utgöra en del av köpeskillingen för fastigheten.

På de skäl kammarkollegiet anfört lämnade Göta hovrätt (1992-12-30, hovrättslagmannen Ulla Malander, hovrättsrådet Carl Wilhelm Nisser och t.f. hovrättsassessorn Ulf Ljungdahl, referent) besvären utan bifall.

Målnummer Ö 1032/92