RH 1995:155

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 1 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.O. förde den 24 september 1994 klockan 20.50 personbil på Friggagatan i Göteborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till minst 0,69 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Grovt rattfylleri är ett sådant brott vars art talar för att påföljden skall bestämmas till fängelse. Skäl att frångå detta påföljdsval föreligger inte.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.