RH 1995:158

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 4 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: E.K. har den 17 december 1994 fört personbil på E 12/Holmsundsvägen, Holmsund, Umeå kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 1,50 promille.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: För grovt rattfylleri bestäms påföljden regelmässigt till fängelse, om inte särskilda skäl motiverar annan påföljd. E.K. har bestämt förnekat att han skulle ha alkoholproblem och personutredning som tingsrätten inhämtat från Frivårdsmyndigheten visar inte heller att så skulle vara fallet. E.K. har uppgivit att hans sambo är svårt sjuk och att hon inte kan klara sig utan hans hjälp, varför hon skulle drabbas om han döms till fängelse. Det förhållandet att anhörig drabbas av svårigheter på grund av att den tilltalade skall avtjäna frihetsstraff, kan inte av tingsrätten beaktas vid påföljdsbestämningen. På grund härav och då det inte visats föreligga något vårdbehov eller annan omständighet som ger anledning till annat, skall påföljden bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.