RH 1995:167

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 13 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.K. har den 16 mars 1995 vid 10.10-tiden fört buss med passagerare på Torparvägen i Växjö efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 1,16 milligram per liter.

Personliga förhållanden: Personutredningen visar att S.K., som tidigare är ostraffad, under tiden den 17 april - den 12 maj 1995 genomgått grundbehandling på behandlingshemmet Alfa i Tingsryd samt att han skall fortsätta vården med att delta i eftervårdsgrupp en gång i veckan under elva månader och regelbundet gå på AA-möten. Frivården har i sitt påföljdsförslag anfört. S.K. lever i en ordnad social situation men har sedan lång tid tillbaka problem med alkohol. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan är den påföljd som är bäst ägnad att motverka återfall.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med föreskrifter i enlighet med den uppgjorda behandlingsplanen.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Lika med tingsrätten finner hovrätten att S.K:s körning har varit mycket trafikfarlig, oavsett att någon konkret anmärkning mot hans körsätt inte har påvisats. - Även om S.K. av egen kraft vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med sina betydande alkoholproblem, är omständigheterna inte sådana att det finns tillräckliga skäl att bestämma påföljden till annat än fängelse.