RH 1995:168

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 14 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.L. har den 7 januari 1995 fört personbil i Stockholm efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,59 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: B.L. förekommer inte i kriminalregistret. Han har kört en avsevärd sträcka på vältrafikerad genomfartsled i Stockholms västra förorter. Tingsrätten finner att B.L. bör dömas till gängse påföljd för grovt rattfylleri, fängelse en månad.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.