RH 1995:169

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 15 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: M.B. har den 4 december 1994 på Hässelbyvägen 31-33 i Stockholm fört en personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,55 milligram per liter.

Personliga förhållanden: M.B. förekommer inte i kriminalregistret. Han har uppgett att han en stor del av sin verksamma tid arbetat i Frankrike. En fängelsepåföljd skulle försvåra hans arbetsmöjligheter i det landet.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Normalpåföljden för grovt rattfylleri är fängelse. Det har inte framkommit någon omständighet i målet som ger tillräcklig anledning att välja annan påföljd. M.B. skall därför ådömas ett fängelsestraff.