RH 1995:173

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 19 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. L.B. har den 18 augusti 1994 dels omkring kl 16.43 fört traktor med släp på Timmervägen i Sundsvall dels omkring kl 19.10 fört personbil på Sallyhillsvägen i Sundsvall efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgått till 0,77 milligram per liter vid första tillfället och 0,59 milligram per liter vid andra tillfället.

2. L.B. har den 21 september 1994 omkring kl 07.50 fört personbil på länsväg 631, Laggarberg, Timrå kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgått till 0,24 milligram per liter.

Personliga förhållanden: L.B. dömdes den 11 juni 1985 för bl.a. rattonykterhet till fängelse en månad. Han är därefter enligt polisregistret under åren 1991-1994 flera gånger lagförd för bl.a. rattfylleri. Frivårdsmyndigheten har anfört att L.B. utvecklat ett visst alkoholberoende och nu måste komma till rätta med sitt missbruk. L.B. är dock inte intresserad av behandling på ett behandlingshem varför frivårdsmyndigheten inte kan föreslå en påföljd inom ramen för frivård.

Yrkande i hovrätten: en icke frihetsberövande påföljd.

Rubricering: 1. grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen)

2. rattfylleri (4 § 1 st trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse tre månader (omfattar även tre fall av olovlig körning, grovt brott).

Skäl: (Tingsrätten: Gemensam påföljd bör bestämmas för brotten. Trafikonykterhetsbrottet är sådant att fängelse skall väljas om det inte beträffande L.B:s personliga förhållanden föreligger särskilda skäl som talar däremot. L.B. är inte intresserad av en adekvat behandling för sitt alkoholmissbruk. Den behandling L.B. kan tänka sig är enligt tingsrättens bedömning inte tillräcklig för att komma till rätta med L.B:s missbruksproblem. Påföljden skall således bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.