RH 1995:178

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 24 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J-E.A. har den 24 september 1994 vid Bäckseda, Vetlanda kommun, haft uppsikt över övningskörning under sådana förhållanden att han skall anses som förare vid körningen. Han har före färden förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgått till 0,75 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Påföljden för grovt rattfylleri skall med hänsyn till brottets art bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar för en icke frihetsberövande påföljd. Sådana skäl har inte framkommit.