RH 1995:180

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 26 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: E.S. har den 3 december 1994 fört personbil på Lundavägen i Dalby inom Lunds kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft efter färden uppgått till 0,53 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 § och 4 a §trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Körningen ägde rum omkring kl 8 på morgonen en lördag på bl.a. Veberödsvägen och i Dalby centrum. Även om körsträckan var kort och körningen skedde vid en tidpunkt då trafiken kan förväntas vara av ringa omfattning anser tingsrätten inte, med hänsyn till den praxis som föreligger i rattfyllerimål, att brottet är sådant att annan påföljd än fängelse bör väljas. E.S. har berättat att hon 1990-91 hade vissa psykiska problem och att hon beställt tid hos en psykiater till den 26 april. Inte heller vad E.S. anfört om sina personliga förhållanden motiverar annan påföljd än fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.