RH 1995:181

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 27 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.L. har den 14 augusti 1994 fört personbil på länsväg 272 inom Sandvikens kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgått till 0,51 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: förordnande att tidigare villkorlig dom skall avse även detta brott.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: S.L. dömdes den 23 september 1993 av tingsrätten för bedrägeri och försök till bedrägeri till villkorlig dom. Varken omständigheterna i samband med körningen eller vad som framkommit om S.L:s person motiverar undantag från normalpåföljden för grovt rattfylleri. Den villkorliga domen bör dock lämnas orubbad och fängelsestraffet utdömas särskilt.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.