RH 1995:188

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 34 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: K.N. har den 8 mars 1995 fört personbil på bl.a. Storängens Strandväg i Nacka kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgått till minst 0,85 milligram per liter.

Personliga förhållanden: K.N. har uppgett att han har en socialt ordnad tillvaro, är 65 år och tidigare helt ostraffad. Det som hände var en isolerad engångsföreteelse.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Utredningen ger inte hovrätten anledning frångå normalpåföljden för det brott som K.N. skall dömas för.