RH 1995:203

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 49 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.L. förde den 11 januari 1995 kl 04.25 på Döbelnsgatan i Borås personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till minst 0,88 milligram per liter.

Personliga förhållanden: J.L. är frikallad från militärtjänst på grund av ångestneuros. Överläkaren T.B. har i ett läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. uttalat bl.a. följande. Av J.L. beskrivna symtom stämmer väl med panikångestsyndrom, vilket dock inte vare sig till graden eller arten uppfyller kriterierna för allvarlig psykisk störning. Om brottslighetens straffvärde gör det möjligt bedöms den ur rättspsykiatrisk synvinkel mest adekvata påföljden vara skyddstillsyn med föreskrifter inkluderande en psykiatrisk behandling av föreliggande ångestproblematik.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk behandling.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: J.L., som haft för avsikt att föra sin bil från Döbelnsgatan 85 till sin bostad vid Holmsätersgatan, en sträcka av ca 1 kilometer, har kört omkring 600 meter på normalt tämligen livligt trafikerade Döbelnsgatan, varefter han tvingats avbryta färden på grund av alltför halt väglag. Omständigheterna vid körningen kan inte anses vara särskilt förmildrande och vad som framkommit om J.L:s psykiska besvär och personliga förhållanden i övrigt innefattar inte tillräckliga skäl att tillämpa en påföljd som inte innebär frihetsberövande. J.L. skall således dömas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.