RH 1995:205

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 51 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: G.F. har den 26 mars 1995 omkring kl 04.25 fört en personbil på Klostergatan i Örebro. G.F. har då han förde fordonet varit så påverkad av starka drycker att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgått till minst 0,65 milligram per liter utandningsluft.

Personliga förhållanden: G.F. lever under helt ordnade förhållanden.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Påföljden för grovt rattfylleri skall normalt på grund av brottets art vara fängelse. I målet har inte framkommit några skäl, varken med hänsyn till G.F:s personliga förhållanden eller till omständigheterna vid gärningstillfället, att välja en annan påföljd än normalpåföljden. G.F. bör således ådömas fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.