RH 1995:223

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 69 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.R. har natten till den 16 juli 1994 fört personbil på Killebacken i Kivik, Simrishamns kommun, trots att hon före färden förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,70 mg/l.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom eller, i andra hand, skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: J.R. förekommer under ett avsnitt i kriminalregistret. I målet har inhämtats yttrande från Frivårdsmyndigheten i Ystad. Normalpåföljden för grovt rattfylleri är frihetsstraff. Några skäl som talar för att tingsrätten skall frångå normalpåföljden föreligger inte. J.R. bör därför ådömas ett kortare frihetsstraff.) I hovrätten har inhämtats läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om personundersökning i brottmål m.m. Vidare har J.R. givit in och åberopat läkarintyg. Vad som framkommit i hovrätten leder inte till annan bedömning än den tingsrätten gjort.