RH 1997:120

Målsägandebiträde har förordnats för närstående till person som blivit uppsåtligen dödad.

M.A. förklarades häktad som på sannolika skäl misstänkt för att ha uppsåtligen berövat A.H. livet. Åklagaren anmälde att A.H:s föräldrar, X.X. och Y.Y., begärde att målsägandebiträde skulle förordnas för dem.

Motala tingsrätt (1997-11-11, rådmannen Håkan Fogelberg) lämnade begäran om målsägandebiträde utan bifall och anförde: Tingsrätten finner icke med hänsyn till X.X:s och Y.Y:s personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter att X.X. och Y.Y. kan anses vara i behov av målsägandebiträde.

X.X. och Y.Y. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förordna advokaten G.B. till målsägandebiträde för dem.

Göta hovrätt 81997-12-11, hovrättslagmannen Lars Lunning, hovrättsrådet Göran Olsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Anders Nauclér) förordnade G.B. till målsägandebiträde för X.X. och Y.Y..

Som skäl för beslutet anförde hovrätten följande: M.A. är på sannolika skäl misstänkt för att uppsåtligen ha berövat X.X. och Y.Y:s dotter A.H. livet. De kan enligt praxis komma att tillerkännas skadestånd på grund av brottet och är således att betrakta som målsägande. Åklagaren har i en skrivelse till tingsrätten uppgett att de har behov av målsägandebiträde, och själva har de i överklagandet uppgett att de kan komma att höras i målet. Det framgår även att de tidigare har haft nära kontakt med M.A., som haft sällskap med dottern, och att han under en period varit bosatt hos familjen H..

Hovrätten finner mot bakgrund av det anförda att X.X. och Y.Y. kan antas ha behov av målsägandebiträde med hänsyn till deras personliga relation till den misstänkte och övriga omständigheter.

Målnummer Ö 1699/97