RH 1997:126

Inbrott i läkemedelsförråd, där bl.a. en mindre mängd narkotikaklassad medicin samt ett större antal sprutor stals, har bedömts som grov stöld.

Åklagaren yrkade vid Nyköpings tingsrätt ansvar å J.P. för bl.a. grov stöld jämlikt 8 kap. 4 § brottsbalken enligt följande gärningsbeskrivning. J.P. har den 14 oktober 1997 brutit sig in på ögonmottagningen på Nyköpings lasarett där han olovligen med tillägnelseuppsåt tagit narkotikaklassad medicin, sprutor m.m. Brottet är grovt med beaktande av att tillgreppet avsett narkotika.

J.P. erkände stöld och uppgav: När han släpptes av polis vid middagstid den 14 oktober köpte han en flaska vin på systembolaget. Han drack ur vinet och somnade i en portgång. Efter en stund vaknade han och begav sig till en kamrat. Hos kamraten uppehöll han sig i några timmar. När han lämnade kamraten för att åka till sin bror i Norrköping fick han en ryggsäck innehållande diverse mejslar. Han fick också 200 kr och en skinnjacka eftersom det var kallt ute. Han gav sig iväg från kamraten och hamnade på något sätt på lasarettet i den byggnad som bland annat inrymde ögonmottagningen. Han tog sig in genom en olåst källardörr och gick genom källaren fram till ett trapphus. Han gick trapporna högst upp och fann sig vara på ögonmottagningen. Dörren till mottagningen var låst men genom att föra undan en list kunde han komma åt magnetlåset och öppna dörren. Han gick in på ögonmottagningen och passerade flera olåsta dörrar. Slutligen befann han sig bredvid ett medicinskåp som han bröt upp. Han stopppade ner en mängd tabletter, kanyler, sprutor och narkotiska preparat i ryggsäcken. Han samlade också ihop en hel del andra föremål som han tänkte föra med sig. Han kände ett starkt behov av narkotika och injicerade ett par förpackningar Stesolid. Det rann blod från hans arm ner på golvet. En kvinnlig läkare såg honom och blev mycket rädd. Hon började skrika. Han lyckades lugna henne och lämnade lokalen med ryggsäcken. Utanför sjukhuset tog han en olåst cykel och cyklade mot centrum. Efter en mycket kort sträcka greps han av polis. Han kan inte minnas att han tog sig in på någon annan avdelning.

Nyköpings tingsrätt (1997-11-03, rådmannen Tord Isberg samt nämndemännen Maja Lidén Johansson, Gertrud Johansson och Helge Karlsson) dömde J.P. för grov stöld enligt 8 kap. 4 § brottsbalken samt, avseende andra åtalspunkter, för olovligt brukande och stöld till fängelse sju månader.

I domskälen anförde tingsrätten. Genom J.P:s erkännande och övrig utredning är styrkt att han stulit en inte obetydlig mängd narkotika, sprutor m.m. Tillgreppet har skett efter inbrott i lasarettslokaler. Gärningen skall bedömas som grov stöld.

J.P. överklagade domen och yrkade att gärningen skulle bedömas som stöld samt att påföljden i första hand skulle bestämmas till skyddstillsyn eventuellt i förening med ett kortare fängelsestraff eller, i andra hand, straffnedsättning.

Åklagaren bestred ändring.

I hovrätten hördes J.P. på nytt varvid han tillade att han begav sig till sjukhuset eftersom han frös och ville få tag på narkotika att inta för att känna sig varmare.

Svea hovrätt (1997-12-19, hovrättslagmannen Erik Tersmeden, hovrättsrådet Kerstin Frideen och tf. hovrättsassessorn Catharina Eriksson, referent, samt nämndemännen Conny Almén och Erik Vinnå) fastställde tingsrättens dom och anförde i sina domskäl följande i fråga om rubriceringen av gärningen.

Stölden har skett efter inbrott i ett sjukhus i syfte att stjäla narkotika. J.P. har efter att ha brutit upp ett låst skåp tillgripit bl.a. en mindre mängd narkotikaklassad medicin (25 tabletter Stesolid, 8 ampuller Stesolid Novum samt 9 ampuller Dormicum) samt ett större antal sprutor och kanyler. Att tillgreppet inte blivit mer omfattande har berott på tillfälligheter och gärningen måste typiskt sett anses farlig då sjukhus och andra vårdinrättningar genom denna typ av stölder riskerar att bli blottställda på preparat och utrustning - såsom sprutor - som kan behövas i vården. På grund av vad som nu har anförts finner hovrätten att gärningen bör bedömas som grov stöld.

Målnummer B 2412/97