RH 1999:3

Intyg för sjukpenning från försäkringskassa i förening med egen uppgift om sjukdom har ansetts utgöra tillräcklig utredning om laga förfall.