RH 1999:51

Ofredande eller sexuellt ofredande?

Åklagaren åtalade E.B. för sexuellt ofredande med följande gärningspåstående: E.B. har under tiden juni - mitten av augusti 1997 i och utanför sin lägenhet i Mölndal genom ord och handling på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträtt anstötligt mot L.K. 7 år, J.G. 7 år, och S.K. 6 år, genom att inför dem bland annat ligga naken på sin säng och be L. ta på hans "snopp".

E.B. bestred ansvar för brott. Han berättade bl.a. följande. Somrarna 1996 och 1997 bodde han i det aktuella bostadsområdet och arbetade som fastighetsskötare. På gården fanns fyra-fem flickor som han träffade dagligen och alltid hälsade på. Han kunde inte deras namn men de var alltid trevliga och artiga. Under sommaren 1997 besökte flickorna honom i hans bostad vid omkring tio tillfällen. Ibland ringde de på ytterdörren och han släppte in dem. Under sommaren stod emellertid altandörren vanligen öppen varför flickorna kunde komma in i lägenheten den vägen. Han kunde därför vara ovetande om att de vistades i lägenheten. Vid ett tillfälle minns han att han kom ut ur duschen omsvept i en handduk, då flickorna var i lägenheten. Han lade sig därefter på sängen för att spraya sig med en spray mot svettningar. Flickorna, som stod omkring sängen och satt i densamma, fick spraya honom. Han har inget minne av att han vid detta tillfälle bad Louise att ta på hans penis. Han var vimsig och yr vid tillfället och han har aldrig annars uppträtt naken när flickorna varit på besök. Vid detta tillfälle var han i dålig psykisk kondition.

Mölndals tingsrätt (1998-03-26, rådmannen Peter Ingvarsson samt nämndemännen Ulrika Nelson, Birgit Svantesson och Sterner Majqvist) dömde E.B. för sexuellt ofredande.

I domskälen anförde tingsrätten bl.a. följande. Tingsrätten finner utrett att E.B. vid ett tillfälle under sommaren 1997 legat naken på sin säng och att flickorna sprayat honom med något slags antiperspirant. Vidare är det genom flickornas berättelser utrett att han i samband härmed bett L.O. att vidröra hans penis och att han instruerat henne hur hon skulle göra. Vad avser händelsen när E.B. låg naken på sängen finner tingsrätten att han genom sina handlingar och ord på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträtt anstötligt mot flickorna. Detta måste E.B. ha varit medveten om, varför åtalet i den delen är styrkt. Gärningen skall bedömas på sätt åklagaren gjort.

E.B. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Hovrätten för Västra Sverige (1998-11-23, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Pär Zelano, referent, tf. hovrättsassessorn Eva Berndtsson samt nämndemännen Barbro Tengström och Bertil Hägerström) fastställde tingsrättens dom.

Målnummer B 515/98