RH 2011:72

Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.

Brott: Försök till mord och grovt vapenbrott

Fängelse: 4 år

Hovrätten: Tingsrätten (som dömde för försök till grov misshandel) har funnit att C ska dömas för att med ett skarpladdat vapen ha skjutit mot den bil som L och O färdades i. Vad hovrätten ska pröva är hur gärningen ska rubriceras.

Skotten mot den bil i vilken L och O färdades avlossades på nära håll med ett skarpladdat vapen när bilen var i rörelse. I vart fall två skott träffade bilen på sådant sätt att det framstår som en ren tillfällighet att inte även någon av personerna i bilen träffades med allvarliga skador eller dödsfall som följd. Det har därmed förelegat en avsevärd risk för att någon av dem skulle komma att dödas. Denna risk måste vid skottögonblicken ha stått klar för C. Omständigheterna kring gärningen - dvs. att det var fråga om flera skott på nära håll mot rörligt mål - är sådana att det är uppenbart att C var likgiltig i förhållande till att denna effekt skulle kunna förverkligas. Han har således haft uppsåt i förhållande till samtliga de gärningsmoment som angetts av åklagaren och ska därför dömas för försök till mord.

De brott som C döms för har ett straffvärde som för en vuxen person motsvarar fängelse sex år. Även med beaktande av C:s ungdom - han var 19 år vid gärningstillfället - är straffvärdet så högt att någon annan påföljd än fängelse är utesluten. Med beaktande av C:s ålder vid gärningstillfället bör fängelsestraffets längd bestämmas till fyra år.