RH 2013:73

Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.

Gärningspåstående: E har den 21 maj 2012 i sin bostad i Uddevalla uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft 1 pistol, Tokarev kal 7.62, 1 magasin till nämnda vapen samt sammanlagt 15 patroner skarp ammunition, utan att ha rätt till det.

Tingsrätten: E har erkänt gärningen och medgett det särskilda yrkandet. Han har i förhör förklarat att han, på grund av bakomliggande förhållanden, blivit hotad till livet. En person som tidigare dömts tillsammans med honom har blivit ”avrättad” på Erik Dahlbergsgatan i Göteborg. Polisen har sagt till honom att han skulle ta hoten på allvar. Han köpte vapnet och ammunitionen någon gång under april 2012. Syftet har varit att skydda sig och sin familj. Han har inte haft vapnet laddat.

Det som E erkänt vinner stöd av den av åklagaren åberopade bevisningen varför åtalet är styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren har gjort. Förverkandeyrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Det vapenbrott som E nu döms för är av sådan art att fängelse ska väljas som påföljd om inte särskilda skäl föreligger. Då särskilda skäl saknas för att välja annan påföljd ska påföljden bestämmas till fängelse. Fängelsestraffets längd bestäms i enlighet med brottens straffvärde till fängelse 4 månader.

Hovrätten: Vad som förekommit i hovrätten föranleder inga andra bedömningar än dem tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras.