RH 2014:64

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Åtalet

J har med ett handeldvapen skjutit och träffat D med sex skott med smärta, sårskador på låren/ljumskarna och skinkan samt kula kvar i kroppen, vid knäled, som följd. Det hände den 8 juni 2013 på område vid Bredängs allé i Stockholm.

Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom gärningen varit av livshotande karaktär och J genom att skjuta flera skott mot en skyddslös person, visat synnerlig hänsynslöshet.

J begick gärningen med uppsåt.

Tingsrätten

Den utredning som åklagaren har lagt fram ger sammantagen ett tillräckligt starkt stöd för åtalet. Vid en samlad bedömning av D:s och S:s uppgifter i förening med den övriga utredningen, inte minst M:s och A:s vittnesmål, finner tingsrätten därför att det är bevisat att det är J som skjutit D med ett handeldvapen på det sätt och med de följder som åklagaren angett. Han har därigenom visat synnerlig hänsynslöshet och gjort sig skyldig till en gärning som varit av livshotande karaktär.

Gärningen är på grund därav att bedöma som grov misshandel, synnerligen grovt brott.

Hovrätten

Sammantaget leder detta till att även hovrätten kommer fram till att det är utrett att det är J som har skjutit D med ett handeldvapen på det sätt och med de följder som åklagaren har angett. Gärningen ska rubriceras som tingsrätten har funnit. Tingsrättens dom ska således inte ändras i den delen.

Hovrätten gör inte några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort vare sig i fråga om vilken påföljd som ska väljas eller straffmätningen. Tingsrättens dom ska således inte ändras i den delen.