FFFS 1992:12

Upphävande av vissa allmänna råd mm som utfärdats av f.d. bankinspektionen i BFFS-serien; beslutat den 14 april 1992. Inom finansinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast FFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari angavs att varje institut inom tillsynsområdet skulle utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor. Finansinspektionen beslutar att föjande regler skall upphöra att gälla vid utgången av april 1992. om bankägda finansbolag mm: 1. Allmänna råd (1987:21) om bankers rätt att lägga verksamhet i bankägda finansbolag mm om denuntiation: 2. Cirkulär (1977:4) i fråga om denuntiation vid viss fakturabelåning om marknadsintroduktion: 3. Allmänna råd (1989:21, B 17) angående fondkommissionärs medverkan vid marknadsintroduktion av aktiebolag om utlåning till finansbolag: 4. Allmänna råd (1987:7) angående tillämpningen av 7 § lagen (1980:2) om finansbolag avseende utlåning till andra finansbolag. _________________

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1992:12

Upphävande av vissa allmänna råd mm som utfärdats av f.d. bankinspektionen i BFFS-serien;

beslutat den 14 april 1992.

Inom finansinspektionen pågår en översyn av samtliga BFFS, etikmeddelanden och cirkulärskrivelser. Syftet

härmed är att sanera regelverket genom att upphäva respektive omarbeta och ersätta tidigare regler så att endast

FFFS kvarstår. Inspektionen erinrar om BFFS 1989:22 vari angavs att varje institut inom tillsynsområdet skulle

utarbeta och dokumentera egna råd och anvisningar i etiska frågor.

Finansinspektionen beslutar att föjande regler skall upphöra att gälla vid utgången av april 1992.

om bankägda finansbolag mm:

1. Allmänna råd (1987:21) om bankers rätt att lägga verksamhet i bankägda finansbolag mm

om denuntiation:

2. Cirkulär ( 1977:4 ) i fråga om denuntiation vid viss fakturabelåning

om marknadsintroduktion:

3. Allmänna råd (1989:21, B 17) angående fondkommissionärs medverkan vid marknadsintroduktion av

aktiebolag

om utlåning till finansbolag:

4. Allmänna råd (1987:7) angående tillämpningen av 7 § lagen (1980:2) om finansbolag avseende utlåning till

andra finansbolag.

_________________

ANDERS SAHLÉN

Tore Arvidsson