FFFS 2000:8

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1999:4) om vissa avgifter för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2000:8

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

1999:4) om vissa avgifter för kreditinstitut och värdepappers-

bolag;

beslutade den 25 maj 2000.

Finansinspektionen föreskriver1 att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1999:4)

om vissa avgifter för kreditinstitut och värdepappersbolag skall upphöra att gälla

vid utgången av juni 2000.

CLAES NORGREN

Lars

Widlund

(Kreditmarknadsavdelningen)

1 Föreskrifterna meddelas med stöd av 4 § andra stycket 11 förordningen (1994:2024) om

kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.