FFFS 2004:7

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1996:8) till förebyggande av brott i bankverksamhet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2004:7

Utkom från trycket

den 23 juni 2004

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 1996:8) till förebyggande av brott i

bankverksamhet;

beslutade den 15 juni 2004.

Finansinspektionen föreskriver1 att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 1996:8) till förebyggande av brott i bankverksamhet ska upphöra att

gälla vid utgången av juni 2004.

INGRID BONDE

Åsa

Arffman

1 Föreskrifterna meddelas med stöd av 56 § första stycket 6 bankrörelseförordningen

(1987:647).