FFFS 2011:25

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:20) om svenska tjänstepensionskassors skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2008:20) om svenska tjänstepensionskassors skyldighet att

rapportera årsbokslutsuppgifter;

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 56 § försäkringsrörelseförordningen

(1982:790) att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:20) om svenska tjäns-

tepensionskassors skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter ska upphöra att

gälla vid utgången av april 2011.

I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om in-

förande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten

eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

MARTIN ANDERSSON

Louise

Conradi

FFFS 2011:25

Utkom från trycket

den 4 april 2011